“Mavericks zorgen voor een sterkere organisatie, meer plezier in het werk en hogere kwaliteit van het werk”

Ik ben overtuigd dat elke organisatie heeft het in zich om briljante dingen te doen. Er lopen genoeg mensen met geweldige ideeën en visie, met drive. Alleen het komt er niet altijd uit. Vreemd genoeg komt juist door de manier waarop een organisatie gemanaged wordt het vernuft van mensen er niet uit. Vooral bij grotere organisaties is er een spanning tussen de behoefte van controle van de organisatie en het management, en de optimale vrijheid voor werknemers om zo effectief mogelijk te kunnen opereren. Daardoor blijft vaak een heel belangrijk potentieel in een organisatie onbenut. Zonde, zeker in tijden van grote transitie. Zeker in tijden dat de genie van mensen aangesproken moet worden om nieuwe wegen te vinden. Zonde, want de mensen zijn er, de potentie is er. En de mensen willen ook graag bijdragen met hun visie, daden en ideeën. Worden er in jouw organisatie briljante dingen gedaan? Doe jij briljante dingen in jouw organisatie?   Maverick-surfer

“Elke organisatie heeft het in zich om briljante dingen te doen”

Deze potentie wil ik helpen losmaken, zodat de organisatie hier beter van kan worden. Hij zit in de brede onderstroom die in elke organisatie leeft. Er zijn methoden om deze potentie in de onderstroom los te maken. Voordat ik inga op hoe dit kan, eerst een kleine waarschuwing: deze methoden zijn niet de geijkte management paden. Ze gaan van de gebaande paden af, ze hebben geen uitgestippeld plan van A naar B, geen strak gedefinieerd doel. Het is daarom lastig om deze methoden te verkopen aan je management. Het is niet te voorspellen wat er allemaal gebeurt wanneer deze potentie wordt aangeboord. En trouwens de positieve energie wordt ook niet losgemaakt door alleen een visie vanuit de Boardroom. Ondersteuning en begrip vanuit de boardroom is onontbeerlijk, maar het begint daar niet. Hoe begint het dan wel? Het begint bij de mensen in het veld die initiatieven hebben. De energie gaat weer stromen door dit kleinschalig initiatief op te laten bloeien. Door onwaarschijnlijke netwerken binnen de organisatie te laten ontstaan en te laten samenwerken. Zo worden mensen weer ‘begeistert’ en komt de ziel van de organisatie weer terug.

“De energie gaat weer stromen door dit kleinschalig initiatief op te laten bloeien”

Het is niet eenvoudig om kleinschalig initiatief op te starten en in stand te houden. Er is namelijk een reden dat het er niet meer is. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het was uitgestorven door focus op controle en schaalgrootte. Hierdoor zit het niet meer in het gedrag van mensen. Medewerkers zijn overtuigd dat eigen initiatief en zo je kop boven het maaiveld uitsteken niet beloond wordt door de organisatie. Management lijkt in ieder geval niet geïnteresseerd om het initiatief werkelijk te ondersteunen. Zij zijn door de eisen van de organisatie geneigd om hun eigen positie veilig te stellen, dus zijn ook niet makkelijk in staat om te ondersteunen. Door hun controlepatronen ontstaat er makkelijk een angstcultuur en gaat er veel kwaliteit in organisaties verloren. En dit zijn sterke patronen in een organisatie, die je het hoofd moet kunnen bieden, wil je weer de vitaliteit terug krijgen in de organisatie. Je moet lef hebben en je mannetje staan om kleinschalig initiatief neer te kunnen zetten.   surfer wipe out

“Door deze controlepatronen ontstaat er makkelijk een angstcultuur en gaat er veel kwaliteit in organisaties verloren.”

Om de patronen te doorbreken heb je de juiste mensen nodig. Mensen met lef, visie en een andere mindset. Dit zijn de Mavericks. Zij zijn overtuigd dat ze een gift te geven hebben en doen dit om het grotere geheel te dienen. Ze zijn trouw aan het idee van de organisatie. Ze zijn niet per se de mensen in de spotlight, ze hebben niet per se de mooiste posities, het zijn zelfs vaak mensen waarvan je het niet verwacht. Maverick-surfer-close

“Om de patronen te doorbreken heb je de juiste mensen nodig … Mavericks”

Ook al zijn Mavericks over het algemeen trouw, verwacht niet dat deze Mavericks vanzelf komen en vanzelfsprekend blijven. Creëer omstandigheden waarin een Maverick zijn potentieel volledig kan inzetten! Of beter nog: word zelf een Maverick.

“Dit blog gaat over Mavericks, en is bedoeld voor Mavericks en de organisaties waar ze onderdeel van zijn”

Dit blog gaat over de Mavericks, en is bedoeld voor Mavericks en de organisaties waar ze onderdeel van zijn. Ik wil met dit blog jullie meenemen in mijn onderzoek naar wie de Mavericks zijn, hoe je er eentje kan worden. Ik zal voorbeelden uit de praktijk geven. Ik wil tips geven voor Mavericks, hoe je een Maverick wordt. Wat je als Maverick het beste kan doen. Daarnaast ook tips voor management om Mavericks tot bloeit te laten komen, hoe je het beste met hen om kan gaan. Het blog gaat ook om hoe je kleinschalige initiatieven binnen en tussen organisaties kan opstarten. Ik zal soms persoonlijke verhalen vertellen en persoonlijke ontdekkingen, en soms theorieën en onderzoek behandelen. Het blog geeft voorbeelden hoe de spanning tussen noodzaak voor controle en het benutten van het Maverick potentieel bespreekbaar wordt. Hierdoor kunnen vormen gevonden worden die het Mavericks potentieel, met respect voor andere belangen in de organisatie, optimaal benutten. Verder wil ik tips geven waar je als Maverick zelf op kan letten bij haar/zijn ontwikkeling, en hoe door goede dialoog en samenwerking, je als Maverick zelf het beste uit de verf komt.

“Mavericks vormen de sleutel voor de ‘Human side of Innovation’ van je organisatie.”

Met dit blog richt ik me op hoe Mavericks transitie en innovatie ondersteunen, samenwerken met de organisatie  en zo een belangrijke bijdrage leveren aan een sterkere veerkrachtigere organisatie, die toekomstbestendig is, waar men meer plezier in het werk heeft en hogere kwaliteit werk aflevert. Mavericks vormen de sleutel voor de ‘Human side of Innovation’ van je organisatie.

By | 2018-01-05T21:18:12+00:00 May 19th, 2014|Voor Management, Voor Mavericks|0 Comments

About the Author:

Avatar for Peter Clausman
Peter Clausman helpt mensen binnen organisaties, die zien dat het beter kan, om hun visie en ideeën te realiseren. Peter gelooft dat deze mensen cruciaal zijn voor de toekomst van de organisatie. Meer tips over hoe jij het verschil kan maken? Leer hoe je ruimte en steun krijgt voor wat jij echt wil in je organisatie

Leave A Comment